VH TECH - Małe oczyszczalnie ścieków VH-LVH TECH - Małe oczyszczalnie ścieków VH-L

Małe oczyszczalnie ścieków VH–L

mcovvhlskica_393Małe oczyszczalnie typu VH – L to biologiczne oczyszczalnie ścieków przeznaczone dla maksymalnie 50 osób. Jakość wody odpływowej odpowiada normom higienicznym i wodnogospodarczym.

Oczyszczalnie VH – L są tańszą alternatywą oczyszczalni VH. Służą do utylizacji ścieków pochodzących z mniejszych obiektów (domy jedno- i wielorodzinne, restauracje, hotele, szkoły, przedszkola, biura, zakłady produkcyjne itp.).

Kompaktowe rozwiązanie

Konstrukcja oczyszczalni umożliwia jej szybki i nieskomplikowany montaż. W wypadku najmniejszych budynków mieszkalnych oczyszczalnię można zamontować dysponując minimalną powierzchnią i niewielkim pomieszczeniem.

Kompaktowe rozwiązanie niezwykle ułatwia instalację i obsługę urządzenia. Urządzenie osiąga wydajność na poziomie 92% - 98%.

 

 

 

 

mcovvhlpopis_321Jak działa oczyszczalnia?

Oczyszczalnia składa się z segmentów: pierwotnego, utleniania i separacji. W segmencie pierwotnym zachodzi oddzielenie odpadów mechanicznych i częściowo odpadów azotowych. W tym segmencie znajduje się system napowietrzający, dzięki któremu do oczyszczalni dostaje się powietrze. W segmencie utleniania jest usuwany odpad organiczny. W segmencie separacji dochodzi do oddzielenia wody od osadu. Oczyszczona woda spływa do cieku wodnego (kanał melioracyjny, potok). Osad wraca do procesu oczyszczania.

Wszystkie systemy oczyszczalni są sterowane wentylami na tablicy rozdzielczej. Źródłem powietrza jest dmuchawa o bardzo niskim zużyciu energii elektrycznej. Dmuchawa włącza się cyklicznie i z reguły montowana jest poza oczyszczalnią.

Parametry techniczne

Oczyszczalnie ścieków działają na zasadzie biologiczno – mechanicznej i służą do oczyszczania ścieków pochodzących ze źródeł zanieczyszczenia organicznego (kuchni, łazienek, WC, itp.). Oczyszczalnie zostały zaprojektowane zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej (EN 12566 – 3). Charakteryzują się wysoką odpornością na działanie środowiska oraz długą żywotnością. Użytkowanie oczyszczalni jest proste i przyjazne. Oczyszczalnia pracuje niezawodnie także w przypadku czasowo wstrzymywanego dopływu ścieków a także w okresie zimowym. Jakość wody na odpływie z oczyszczalni spełnia wymagania higieniczne oraz wodnogospodarcze. Oczyszczone ścieki można spuszczać bezpośrednio do cieku wodnego.

 

Parameter

Średnie parametry oczyszczalni

NV SR 296/2005 Z.z (dodatek nr 3)

Wody powierzchniowe

Wody gruntowe

do 50 EO

do 20 EO

od 20 do 50 EO

p

m

p

m

p

m

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

BSK5

[mg/l]

6

40

70

25

50

20

40

CHSKCr

 [mg/l]

50

-

-

-

-

-

-

NL105

[mg/l]

18

-

-

25

50

20

40

 

Typ

Śred-

nica oczy-

szczalni *

Podsta-

wowa wys. oczy-

szczalni**

Wyso-

kość do-

pływu

Wyso-

kość od-

pływu

Dopływ

/

odpływ

Waga

Napię-

cie

Moc

[m]

[m]

[m]

[m]

[mm]

[kg]

[V]

[kW]

VH 4L

1,00

1,50

1,30

1,15

110-160

55

230

0,06

VH 6L

1,40

1,80

1,30

1,15

110-160

75

230

0,06

VH 8L

1,40

2,10

1,60

1,45

110-160

95

230

0,08

VH 10L

1,75

2,10

1,60

1,45

160-200

110

145

230

0,12

VH 12L

1,80

2,10

1,85

1,60

160-200

145

230

0,12

VH 15L

1,90

2,10

1,85

1,60

160-200

170

230

0,14

VH 18L

2,20

2,10

1,85

1,60

160-200

195

230

0,14

VH 20L

2,40

2,10

1,85

1,60

160-200

205

230

0,33

VH 25L

2,40

2,40

2,15

1,90

160-200

220

400

0,55

VH 30L

2,50

2,40

2,15

1,90

160-200

230

400

0,55

VH 35L

2,70

2,40

2,15

1,90

160-200

240

400

0,55

VH 40L

2,90

2,40

2,15

1,90

160-200

265

400

0,75

VH 45L

3,10

2,40

2,15

1,90

160-200

280

400

0,75

VH 50L

3,20

2,40

2,15

1,90

160-200

300

400

0,75

* Wymiar wewnętrzny oczyszczalnia VH 4L : 0,96 [m]  VH 6, 8 : 1.27 [m]   
∗∗ Wysokość oczyszczalni można dostosować do wymagań klienta.

 

Montaż oczyszczalni

Urządzenie montuje się na zewnątrz, na betonowym fundamencie po poziomem terenu. Podłącza się do kanalizacji, przy czym średnicę rur dopływowych i odpływowych można dostosować w procesie produkcji. W zależności od głębokości położenie kanalizacji dostosowuje się wysokość nasadki. Sposób montażu konkretnego urządzenia jest zobowiązany określić dostawca.

Parametry technologiczne

Oczyszczalnia typu VH -L osiąga wydajność na poziomie 98%, przy małym zużyciu energii elektrycznej.  

 

 

Produkt był testowany przez wiele akredytowanych europejskich laboratoriów. Liczne certyfikaty świadczą o nowoczesnym i ekonomicznym procesie oczyszczania.

Jestem zainteresowany - proszę o ofertę

  • Małe oczyszczalnie ścieków VH–L
  • Małe oczyszczalnie ścieków VH–L
  • Małe oczyszczalnie ścieków VH–L
  • Małe oczyszczalnie ścieków VH–L
  • Małe oczyszczalnie ścieków VH–L

Certyfikaty

Nasze urządzenie można zakupić w następujących firmach