VH TECH - Małe oczyszczalnie ścieków VHVH TECH - Małe oczyszczalnie ścieków VH

Małe oczyszczalnie ścieków VH

mcovvhskica_385Małe oczyszczalnie typu VH to biologiczne oczyszczalnie ścieków przeznaczone dla maksymalnie 50 osób. Jakość wody odpływowej odpowiada normom higienicznym i wodno-gospodarczym.

Oczyszczalnie służą do utylizacji ścieków pochodzących z mniejszych obiektów (domy jedno- i wielorodzinne, restauracje, hotele, szkoły, przedszkola, biura, zakłady produkcyjne itp.)

Nowoczesne rozwiązania

Nowoczesne rozwiązania oczyszczalni ścieków typu VH spełniają kryteria przepisów europejskich. Dzięki temu, że oczyszczalnie zbudowane są z najnowocześniejszych elementów, oferują użytkownikowi maksymalny komfort obsługi i eksploatacji.

Zużycie energii jest niskie, a obsługa bardzo prosta. Oczyszczalnie typu VH działają bezwonnie, cicho i są niezwykle wydajne. Ich montaż jest szybki i nieskomplikowany.

 

 

mcovvhprincip_306Jak działa oczyszczalnia?

Oczyszczalnia składa się z segmentów: denitryfikacji, utleniania i separacji. W segmencie denitryfikacji zachodzi oddzielenie odpadów mechanicznych, tłuszczy i odpadów azotowych. W drugim segmencie znajduje się system napowietrzający do którego sprężarka tłoczy powietrze. Dochodzi wtedy do likwidacji odpadu organicznego. W segmencie separacji dochodzi do oddzielenia wody od osadu. Oczyszczona woda spływa do cieku wodnego (kanał melioracyjny, potok). Osad wraca do procesu oczyszczania. Wszystkie systemy oczyszczalni są sterowane wentylami na tablicy rozdzielczej.

 

Parametry techniczne

Oczyszczalnie ścieków działają na zasadzie biologiczno – mechanicznej i służą do oczyszczania ścieków pochodzących ze źródeł zanieczyszczenia organicznego (kuchni, łazienek, WC, itp.). Oczyszczalnie zostały zaprojektowane zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej (EN 12566 – 3). Charakteryzują się wysoką odpornością na działanie środowiska oraz długą żywotnością. Użytkowanie oczyszczalni jest proste i przyjazne. Oczyszczalnia pracuje niezawodnie także w przypadku czasowo wstrzymywanego dopływu ścieków a także w okresie zimowym. Jakość wody na odpływie z oczyszczalni spełnia wymagania higieniczne oraz wodno-gospodarcze. Oczyszczone ścieki można spuszczać bezpośrednio do cieku wodnego.

 

Parameter

Średnie parametry oczyszczalni

NV SR 296/2005 Z.z (dodatek nr 3)

Wody powierzchniowe

Wody gruntowe

do 50 EO

do 20 EO

od 20 do 50 EO

p

m

p

m

p

m

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

BSK5

[mg/l]

5

40

70

25

50

20

40

CHSKCr

 [mg/l]

50

-

-

-

-

-

-

NL105

[mg/l]

18

-

-

25

50

20

40

 

Typ

Średnica oczy-

szczalni *

Podsta-

wowa wys. oczy-

szczalni**

Wyso-

kość dopływu

Wyso-

kość odpływu

Dopływ

/

odpływ

Napię-

cie

Moc

[m]

[m]

[m]

[m]

[mm]

[V]

[kW]

VH 6

1,40

1,80

1,30

1,15

110

230

0,06

VH 8

1,40

2,10

1,60

1,45

110

230

0,08

VH 10

1,75

2,10

1,60

1,45

160

230

0,12

VH 12

1,80

2,10

1,85

1,60

160

230

0,12

VH 15

1,90

2,10

1,85

1,60

160

230

0,14

VH 18

2,20

2,10

1,85

1,60

160

230

0,14

VH 20

2,40

2,10

1,85

1,60

160

230

0,33

VH 25

2,40

2,40

2,15

1,90

160

400

0,55

VH 30

2,50

2,40

2,15

1,90

160

400

0,55

VH 35

2,70

2,40

2,15

1,90

160

400

0,55

VH 40

2,90

2,40

2,15

1,90

160

400

0,75

VH 45

3,10

2,40

2,15

1,90

160

400

0,75

VH 50

3,20

2,40

2,15

1,90

160

400

0,75

* Wymiar wewnętrzny oczyszczalnia VH 6, 8 : 1.27x1,27 [m]   

∗∗ Wysokość oczyszczalni można dostosować do wymagań klienta.

 

Montaż oczyszczalni

Urządzenie montuje się na zewnątrz, na betonowym fundamencie po poziomem terenu. Podłącza się do kanalizacji, przy czym średnicę rur dopływowych i odpływowych można dostosować w procesie produkcji. W zależności od głębokości położenie kanalizacji dostosowuje się wysokość nasadki. Sposób montażu konkretnego urządzenia jest zobowiązany określić dostawca.

Parametry technologiczne

Oczyszczalnia typu VH osiąga wydajność na poziomie 95% - 97%, przy małym zużyciu energii elektrycznej. 

  

 

Produkt był testowany przez wiele akredytowanych europejskich laboratoriów. Liczne certyfikaty świadczą o nowoczesnym i ekonomicznym procesie oczyszczania.

Jestem zainteresowany - proszę o ofertę

  • Małe oczyszczalnie ścieków VH
  • Małe oczyszczalnie ścieków VH
  • Małe oczyszczalnie ścieków VH
  • Małe oczyszczalnie ścieków VH

Certyfikaty

Nasze urządzenie można zakupić w następujących firmach