VH TECH - Separatory płynów lekkich i ropopochodnychVH TECH - Separatory płynów lekkich i  ropopochodnych

Separatory płynów lekkich i ropopochodnych

Separatory płynów lekkich (ropopochodnych) są używane do oczyszczania ścieków, które są zanieczyszczone płynami lekkimi (oleje samochodowe, benzyna, ropa itp.).

 

Separację płynów ropopochodnych stosuje się najczęściej;
• na parkingach
• na złomowiskach
• na placach przeznaczonych na parkowanie samochodów osobowych i ciężarowych (komisy, serwisy itp.)
• w myjniach samochodowych
• we wszelkich miejscach, gdzie może dojść do skażenia wody płynami lekkimi

 

Na podstawie zezwolenia właściwego organu istnieje możliwość wypuszczania oczyszczonej wody do toków wodnych lub publicznej kanalizacji.

 

Separatory płynów lekkich są produkowane według najnowszej normy EN 858 i spełniają wszelkie kryteria odnoście jakości oczyszczonej wody (aż do 2,05 mg/l NEL). Separatory produkowane są z plastiku i w kompaktowym wymiarze, co zapewnia ich długą żywotność i zapewnia łatwość manipulacji z nimi.

 

Separatory charakteryzuje łatwość obsługi i niezawodność. W separatorach używa się sorbentów o zwiększonej wydajności, tak więc urządzenie nie wymaga praktycznie żadnej obsługi.

 

Separatory związków ropopochodnych są produkowane na miarę, według potrzeb klientów, dzięki czemu są duże oszczędności finansowe. Separatory produkowane są jako przepływowe lub z by-pasem, przy czym typ separatora (grawitacyjny, koalescencyjne, sorbcyjne, z aktywnym węglem) i sposób oczyszczania wybiera się na podstawie informacji pochodzących od klienta. Wydajność poszczególnych separatorów zależy od ilości przepływającej wody. W ofercie podstawowej są separatory o wydajności od 1 do 30 l/s. Większe urządzenia i urządzenie dla innego przepływu są wykonywane na specjalne zamówienie. Separatory są dostarczane wraz z kompletną dokumentacją techniczną zgodną z ISO 9001.

Jestem zainteresowany - proszę o ofertę

Dokumenty do pobrania

  • Separatory płynów lekkich i  ropopochodnych
  • Separatory płynów lekkich i  ropopochodnych
  • Separatory płynów lekkich i  ropopochodnych

Certyfikaty

Nasze urządzenie można zakupić w następujących firmach