VH TECH - Średnie oczyszczalnie ściekówVH TECH - Średnie oczyszczalnie ścieków

Średnie oczyszczalnie ścieków

scovskica_385Średnie i duże oczyszczalnie ścieków typu VH i VH-L są przeznaczone dla większych obiektów takich jak domy wielorodzinne, zakłady przemysłowe, hotele i inne obiekty, które wytwarzają większe ilości ścieków.

Oczyszczalnia może być realizowana jako samodzielny reaktor biologiczny albo jako ciąg technologiczny oczyszczalni, gdzie reaktor jest uzupełniony o dodatkowe urządzenia (zbiornik retencyjny, zbiornik osadowy, doczyszczający stopień, separator tłuszczu itd.).

Każde urządzenie lub ciąg technologiczny jest proponowane na podstawie istniejących warunków, wymagań klienta i dokumentacji projektowej.

Możliwe stopnie ciągu technologicznego

* Mechaniczne oczyszczanie wstępne

- w obrębie biologiczne reaktora jest realizowane przy pomocy kosz prętowego
- w obrębie ciągu technologicznego może być realizowane przy pomocy studni przepompowującej, prętów lub sita prętowego z możliwością ręcznego lub mechanicznego oczyszczenia

* Oczyszczanie biologiczne

- tworzy je zbiornik kompaktowego reaktora biologicznego z przystawką (denitryfikacyjnym, nitryfikacyjnym i separacyjnym segmentem) i powietrznym, recyrkulacyjnym, ew. doczyszczającym systemem i sprężarką powietrza

* Oczyszczanie III stopnia

- istnieje możliwość dodania w ciągu technologicznym na życzenie klienta, jeżeli oczyszczona woda musi być wyjątkowo czysta. Forma oczyszczania zależy od wymagań odnośnie jakości wyrzucanej wody. Zwykle używa się zbiornika z odpowiednią technologią.

* Zagospodarowanie szlamu

- w linii technologicznej najczęściej używa się zbiornika. W wersji rozszerzonej zwykle używa się likwidatora nieprzyjemnego zapachu. Używanie zalecane jest minimalnie w wersji podstawowej.

* Instalacja elektromotoryczna

- rozdzielnia z panelem sterowania i złączkami zasilania reaktora biologicznego i linii technologicznej

* Sterowanie automatyczne

- realizowane jest na różne sposoby, w zależności od wymagań klienta. Najczęściej składa się z rynienki pomiarowej, sondy ultradźwiękowej, przekładni, sondy tlenowej itd.

Parametry techniczne

Podstawowym elementem oczyszczalni jest zwykle tlenowy lub beztlenowy reaktor podzielony ściankami na poszczególne sektory.

W sektorach tych zachodzi stopniowa likwidacja zanieczyszczeń biologicznych w przepływających ściekach. Rektor biologiczny ma najczęściej okrągłą lub prostokątną podstawę i produkowany jest z materiałów odpornych na ścieki (głównie z polipropylenu).

 

Wielkość dopływu

(EO)

Parameter

Hodnoty

śr.

maks.

śr.

maks.

od 50 do 2000

BSK5

30

60

15

30

CHNSK

135

170

65

85

NL

30

60

15

30

od 2001 do 10 000

BSK5

25

40

10

20

CHNSK

120

170

55

80

NL

25

55

10

20

N-NH4

20 / 30

40 / 40

10 / 15

20 / 20

 

scovnakres_610

scovucinnost_347

 

Warunki dostawy

Dostawa i montaż oczyszczalni ścieków większych niż dla 50 osób odbywa się na podstawie umowy o dzieło zawartej między inwestorem (zamawiającym) i dostawcą (producentem). Gwarancje, terminy i sposoby realizacji, terminy i sposoby płatności, ewentualne zabezpieczenie współpracy między zamawiającym i producentem są przedmiotem umowy.

Parametry technologiczne

Jakość oczyszczonej wody z reaktora biologicznego oczyszczającego standardowe ścieki i z zanieczyszczeniami według obowiązujących norm jest podana w tabelce poniżej. Jeżeli istnieje konieczność obniżenia poziomu zanieczyszczeń w oczyszczonej wodzie lub spełnienia innych wymagań klienta istnieje możliwość (na podstawie przekazanej specyfikacji) wyposażyć reaktor w dodatkowe urządzenia.

 

Oczyszczalnie typu VH osiągają wysoką wydajność czyszczenia (nawet 99%) przy niskim zużyciu energii elektrycznej.

Jestem zainteresowany - proszę o ofertę

  • Średnie oczyszczalnie ścieków
  • Średnie oczyszczalnie ścieków
  • Średnie oczyszczalnie ścieków
  • Średnie oczyszczalnie ścieków
  • Średnie oczyszczalnie ścieków

Certyfikaty

Nasze urządzenie można zakupić w następujących firmach