VH TECH - Studzienki przepompowująceVH TECH - Studzienki przepompowujące

Studzienki przepompowujące

Plastikowe studzienki przepompowujące są nowoczesną i bardziej ekonomiczną alternatywą studzienek betonowych. Przeznaczone są do instalacji pomp i urządzeń do podłączenia mediów. Studzienki przepompowujące są wykorzystywane do przepompowywania ścieków, deszczówki, wód gruntowych ewentualnie innych płynów. Używane są do pokonania różnicy wysokości przy kanalizacjach grawitacyjnych i ciśnieniowych.

 

Studzienki przepompowujące wykonane są z polipropylenu, który jest chemicznie stabilny, nie poddaje się żadnym wpływom zewnętrznym i wpływom agresywnych cieczy. W związku z tym studzienki przepompowujące nie wymagają żadnej obsługi i osiągają żywotność nieporównywalna z studzienkami betonowymi. Są wodoszczelne i dzięki niskiej wadze ich montaż i manipulacja z nimi są łatwe (montaż bez użycia maszyn).

 

Studzienki przepompowujące mogą być wzmocnione przeciw nacisku gruntu. Jeżeli przestrzega się zasad montażu można je umieścić w każdym miejscu (teren chroniony, ciąg komunikacyjny, chodnik itd.).

 

Studzienki przepompowujące najczęściej są produkowane w kształcie walca. Na żądanie klienta można je wyprodukować w kształcie wielościanu oraz w w innych rozmiarach (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Przejście rur najczęściej realizuje się jako wodoszczelny łącznik. Wysokość, przekrój, kierunek i ilość przejść poszczególnych rur można dostosować do potrzeb klienta. Plastikowe studzienki przepompowujące można, jeśli chodzi o kształt i rozmiar swobodnie dostosować do potrzeb klienta. Również wyposażenie technologiczne studzienki przepompowującej (typ i ilość pomp, pływaki i czujniki, zastawki, wentyle, rozgałęziacze rur, włączniki elektryczne z optycznym lub dźwiękową sygnalizacją stanu urządzenia, schodki itd.) dostosowuje się do konkretnego zamówienia.

 

Pozytywne strony
• długa żywotność (nieporównywalnie większa niż studzienek betonowych)
• prosta manipulacja
• łatwy i szybki montaż (osadzenie bez u użycia maszyn)
• niskie koszty budowlane
• 100% wodoszczelności (wg: STN 75 0905)
• łatwe dostosowanie do potrzeb klienta w zakresie kształtu i rozmiaru

Jestem zainteresowany - proszę o ofertę

  • Studzienki przepompowujące
  • Studzienki przepompowujące

Certyfikaty

Nasze urządzenie można zakupić w następujących firmach