VH TECH - Studzienki wodomierzoweVH TECH - Studzienki wodomierzowe

Studzienki wodomierzowe

vskica_457Studzienki wodomierzowe wykorzystywane są do montowania wodomierzy, urządzeń do pomiaru przepływu cieczy lub podobnych.

Niniejsza technologia najczęściej znajduje zastosowanie przy pomiarach przepływu pitnej wody w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, domkach letniskowych i podobnych obiektach lub jako zakończenie studni. Plastikowe studzienki wodomierzowe są dobrą, efektywna i bardziej ekonomiczną alternatywą studzienek betonowych.

Studzienki mogą być używane jako końcowe, pośredni i boczne. Można w nich montować jeden lub więcej wodomierzy na przyłącza wody.

Studzienki wodomierzowe mają najczęściej kształt walca i są montowane w ziemi (pod poziomem terenu, obok ciągów komunikacyjnych) – zwykle montowane są w ogrodzie, przyległej zieleni itp.

Sposób użycia i opis

Studzienki wodomierzowe produkowane są metodą spawania elementów konstrukcyjnych i polipropylenowych desek. Materiał ten jest stabilny, odporny na chemikalia i agresywne płyny. Studzienki wodomierzowe są wodoszczelne. Wyposażone są w przejściówki do podłączenia wodoszczelnych rur. W celu ułatwienia dostępu do wodomierza mogą być wyposażone w plastikowe schodki. Dzięki niskiej wadze montaż jest łatwy i nie wymaga użycia maszyn. Studzienki wodomierzowe, dzięki swoim właściwościom nie wymagają żadnej obsługi. Przewidywana żywotność plastiku jest obliczana na kilka pokoleń. Żywotność studzienek wodomierzowych można przedłużyć dzięki prawidłowemu montażu.

vnakres_300Wejście i wyjście wodociągu, średnicę, kierunek i ilość przejściówek można bez problemów dostosować do wymagań klienta. Można też dostosować kształt i rozmiar zbiornika studzienki wodomierzowej lub wejścia do studzienki.

Pozytywne strony

• kompleksowe rozwiązanie łącznie z zamykaną klapą
• łatwe dostosowanie do potrzeb klienta
• niskie koszty budowlano-montażowe
• niewielkie rozmiary, niska waga
• prosta manipulacja i montaż
• gwarantowana wodoszczelność łącznie z podłączeniami rur
• praktycznie nieograniczona żywotność
• możliwość montażu przy wysokim poziomie wód gruntowych

 

 

Parametry najczęściej używanego materiału

Wartość

Moduł sprężystości w ciągu min. 800 MPa
Wytrzymałość na poślizg min. 20 MPa
Stosunek wydłużenia przy rozerwaniu min. 5%
Wytrzymałość na rozciąganie min. 26 MPa
Gęstość 900 kg.m³
Odporność na temperaturę Vicat 152 °C
Temperatura topienia 161 °C
Udarność Charpy 6,4 kJ.m²

Produkcja i montaż

Studzienki wodomierzowe są produkowane z desek polipropylenowych łączonych lub spawanych. Kształt przekroju studzienki, pojemność zbiornika, umiejscowienie i rozmiar otworów przepływowych nie są z góry ustalone i mogą być dostosowane do potrzeb klienta.

Studzienka posiada zamknięcie według wymagań klienta. Pokrywy zbiorników są nieprzejezdne, dlatego należy je montować w miejscach, gdzie nie przewiduje się ruchu pojazdów. Jeżeli klient wymaga, by pokrywy były przejezdne umieszcza się je w samonośnej betonowej desce. Pokrywę i samonośną betonową deskę wybiera się według warunków ruchu i ich parametry są one określane w dokumentacji projektowej.

Składowanie i manipulacja

Składowanie komponentów i półproduktów do produkcji zbiornika odbywa się na podstawie zaleceń dostawców, tak więc materiały nie tracą swoich własności. Składowanie i manipulację z gotowymi zbiornikami należy wykonywać tak, żeby nie doszło do uszkodzenia zbiornika (zwłaszcza przy temperaturach w pobliżu 0°C).vpopis1_610

Zalecenia odnośnie instalacji zbiornika

Studzienkę wodomierzową montuje się na poziomej płycie betonowej. Po podłączeniu rurociągu osypuje się ją ziemią i mieszanką piaskowo – cementową w stosunku 7;1 lub betonem spełniającym lokalne warunki lub w zależności od typu studzienki.

Teren przygotowuje się do wysokości otworu wejściowego. W przypadku montażu studzienki w miejscu, gdzie powierzchnia jest obciążona (np.: ruch pojazdów) należy zamontować betonowy wieniec, który zostanie osadzony przy pomocy właściwych elementów budowlanych zgodnie z poziomem obciążenia wliczając żeliwną pokrywę. Jeżeli mamy do czynienia z bardzo wysokim poziomem wód gruntowych należy wykop właściwie zabetonować i wykonać wszelkie zabezpieczenia zgodne ze statyką. 

Jestem zainteresowany - proszę o ofertę

  • Studzienki wodomierzowe
  • Studzienki wodomierzowe
  • Studzienki wodomierzowe
  • Studzienki wodomierzowe
  • Studzienki wodomierzowe

Certyfikaty

Nasze urządzenie można zakupić w następujących firmach