VH TECH - ZbiornikiVH TECH - Zbiorniki

Zbiorniki

nskica_362Zbiorniki plastikowe mają szerokie zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w różnych gałęziach przemysłu i usług.

Znajdują liczne zastosowanie w budownictwie, przemyśle maszynowym, żywnościowym, rolnictwie, przemyśle chemicznym, gospodarce wodnej itd.

 

Często są używane jako:
• zbiorniki magazynujące płyny, materiały sypie i stałe (zasobniki na wodę, zbiorniki osadowe, zbiorniki na szlam, szamba, zbiorniki na chemikalia itd.).
• pojemniki na umieszczenie urządzeń technologicznych (rewizyjne, kanalizacyjne, studzienki wodomierzowe itd.).
• studzienki rewizyjne lub zakończenie odwiertów studni

Budowa

Zbiorniki zbudowane są z polipropylenowych elementów. Najczęściej maj kształt walca lub wielościanu i mogą pełnić funkcję naziemnych lub podziemnych zbiorników.

Standardowym wyposażeniem zbiornika może być wejście rewizyjne (zwykle o średnicy 600 mm) z plastikową klapą lub przygotowane do instalacji zamknięcia. Rozmiary wejścia rewizyjnego i plastikowej klapy można zmienić na żądanie klienta.

W razie potrzeby można plastikowa klapa może być wymieniona na stalową, żeliwną lub betonową, jeżeli takie są wymagania klienta zgodne z europejskim ustawodawstwem.

W obrębie zbiornika można wykonać przejścia technologiczne i otwory (przypływy, odpływy) według żądań klienta. Przejścia mogą mieć różny charakter, w zależności od tego do czego są przeznaczone. Po kontroli zbiornika, do każdego zbiornika wydaje się Atest o wodoszczelności.

Parametry najczęściej używanego materiału

Wartość

Moduł sprężystości w ciągu min. 800 MPa
Wytrzymałość na poślizg min. 20 MPa
Stosunek wydłużenia przy rozerwaniu min. 5%
Wytrzymałość na rozciąganie min. 26 MPa
Gęstość 900 kg.m³
Odporność na temperaturę Vicat 152 °C
Temperatura topienia 161 °C
Udarność Charpy 6,4 kJ.m²

Pozytywne strony zbiorników i studzienek

• niska waga
• wyjątkowa żywotność
• szybka i prosta instalacja
• łatwy montaż
• 100% wodoszczelności (łącznie z podłączeniem technologicznych przejść)
• elastyczność w zakresie rozmiarów i kształtu

Produkcja i montaż

Zbiorniki plastikowe są wykonane z polipropylenowych desek. Poszczególne deski spawane są agregatami ekstruderowymi lub łączone przy pomocy ręcznym termicznych urządzeń. W procesie produkcji i montażu nie dochodzi do zasadniczych zmian podstawowych właściwości polipropylenowych desek. Końcowa kontrola polega zwykle na teście wodoszczelności, który jest wykonywana zgodnie z STN 75 0905, a po jego pozytywnym zakończeniu produkt otrzymuje Atest o wodoszczelności.

nnakres1_328Składowanie i manipulacja

Składowanie komponentów i półproduktów do produkcji zbiornika odbywa się na podstawie zaleceń dostawców, tak więc materiały nie tracą swoich własności. Składowanie i manipulację z gotowymi zbiornikami należy wykonywać tak, żeby nie doszło do uszkodzenia zbiornika (zwłaszcza przy temperaturach w pobliżu 0°C).

Zalecenia odnośnie instalacji zbiornika

Montaż urządzenia należy wykonywać przy temperaturze powyżej +5°C. Przy niższych temperaturach może dojść do uszkodzenia zbiornika. Przed montażem należy urządzenie skontrolować. Jeżeli jest montowana wejściowa i wyjściowa kanalizacja – musi być umieszczona na głębokości poniżej punktu zamarzania lub musi być ocieplona (potrzebę ocieplenia przeciw zamarzaniu określa projektant). Plastikowy zbiornik zaleca się montować do wykopu na oczyszczony betonowy fundament (pozbawiony drobnych kamieni i nieczystości) ręcznie za pomocą pasów.

nnakres_610

 

Ostrzeżenie!

Zbiornik nie może być narażony na upadki, wstrząsy ani inne zdarzenia, które mogłyby spowodować jego mechaniczne uszkodzenie.

 

Jestem zainteresowany - proszę o ofertę

  • Zbiorniki
  • Zbiorniki
  • Zbiorniki
  • Zbiorniki
  • Zbiorniki
  • Zbiorniki

Certyfikaty

Nasze urządzenie można zakupić w następujących firmach